UTILITAS, FIRMITAS, VENUSTAS

TRWAŁOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ, PIĘKNO

Zakres usług

Wykonujemy:

  •  Projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze wszystkich branż
  •  Wizualizacje architektoniczne
  •  Projektowanie oraz wizualizację założeń urbanistycznych
  •  Adaptacje projektów gotowych
  •  Inwentaryzacje obiektów budowlanych

  • Doradztwo budowlane i techniczne
  • Ekspertyzy i opinie techniczne
  • Nadzory autorskie
  • Przeglądy okresowe budynków
  • Kosztorysowanie robót budowlanych