UTILITAS, FIRMITAS, VENUSTAS

TRWAŁOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ, PIĘKNO

Zakres usług

Wykonujemy:

 •  Projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze wszystkich branż
 •  Wizualizacje architektoniczne
 •  Projektowanie oraz wizualizację założeń urbanistycznych
 •  Adaptacje projektów gotowych
 •  Inwentaryzacje obiektów budowlanych
 •  Świadectwa charakterystyki energetycznej

 • Doradztwo budowlane i techniczne
 • Ekspertyzy i opinie techniczne
 • Nadzory autorskie
 • Przeglądy okresowe budynków
 • Kosztorysowanie robót budowlanych